Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

THÔNG BÁO

Tập trung ứng viên trúng tuyển năm 2012

 Căn cứ Quy chế tuyển dụng lao động trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT-LĐTL ngày 28/02/2007 của Hội đồng quản trị Agribank; Văn bản số 10168/NHNo-LĐTL ngày 19/12/2012 của Tổng giám đốc Agribank về việc tiếp nhận ứng viên trúng tuyển;

Thừa lệnh Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính và Nhân sự Agribank Chi nhánh Bình Định thông báo cho ứng viên trúng tuyển đến nhận Quyết định công tác, như sau:

- Thời gian: Chiều ngày 26/12/2012 và ngày 27/12/2012 (trong giờ làm việc).

- Địa điểm: Tầng 2 – Phòng Hành chính và Nhân sự Agribank Chi nhánh Bình Định (64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khi đến nhận Quyết định công tác, yêu cầu ứng viên xuất trình bản chính các loại văn bằng, chứng chỉ và nộp bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân (có xác nhận của cấp có thẩm quyền) gửi cho phòng Hành chính và Nhân sự Agribank Chi nhánh Bình Định để bổ sung hồ sơ cán bộ.

Đến hết ngày 30/12/2012 ứng viên trúng tuyển không đến nhận Quyết định công tác thì coi như không có nhu cầu làm việc.

Agribank Chi nhánh Bình Định thông báo để các ứng viên biết, thực hiện.